ఈ చెట్టు వెడల్పు ఎంతో తెలుసా?

ప్రకృతిలో అందాలకు కొదవేలేదు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక ప్రదేశాలు  చూడగానే కట్టిపడేస్తాయి. అలాంటి వాటిళ్లో ఇదీ ఒకటి. చూడముచ్చటగా ఉన్న ఈ చెట్టు కోస్టారికాలో ఉన్నది. ఇంతకీ ఈ చెట్టు వెడల్పు ఎంతో తెలుసా.. అక్షరాలా 50 మీటర్లు అంటే 165 ఫీట్లు..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *