భూవిపై అందాలు..

భూమి.. ఓ అందమైన ప్రపంచం. మనుషులతోపాటు ఎన్నో జీవ జాతులకు నిలయం. ఆ నిలయంలో చెట్లు, చేమలు, ఆకాశం చూడ చక్కగా ఉంటాయి. కొన్నింటి అందాలను తిలకిద్దామా.. సింహాలు, పక్షులు, చిరుతలపై ఓ లుక్కేద్దామా..

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *