మాస్క్ పై ముక్కుపుడక..

మాస్క్ వల్ల ఎవరి ముఖం ఏంటో తెలియకుండా పోతోంది. కానీ ఈ విపత్కర పరిస్థితుల్లో మాస్క్ కంపసరీ. కరోనా రోజుల్లో అన్నిటికీ కష్టమే వచ్చింది మరి. మాస్కు కింద పెదాలకు లిప్ స్టిక్ ఉండాలా వద్దా అనే సరదా చర్చలకు కొదువే లేదు. మరి పెళ్లి కూతురు ముక్కెర మాటో.. సంప్రదాయం ప్రకారం ముక్కెర ఉండాల్సిందే. ముక్కు చూడు ముక్కందం చూడు.. ముక్కున ఉన్న ముక్కర చూడు అని ఊరికే అనలేదు. కానీ మాస్కుతోనే తంటా. కోరనా భయంతో మాస్కు ఉండాల్సిందే. పెళ్లిలో ముక్కెర ఉండాల్సిందే. మరి ఒకే ఒరలో రెండు కత్తులు అన్నట్టుగా మాస్కూ, ముక్కెర ఇముడుతాయా.. అంటే ఓ అమ్మాయి దీనికి పరిష్కారం కనిపెట్టింది మరి. చూశారుగా.. మాస్కు లోపల అయితే ఇబ్బంది.. ఎవరికీ కనిపించదని ఈమె ముక్కెరను మాస్కుకే కుట్టేసింది. ఐపీఎస్ అధికారి దీపాంశు కాబ్రా ఈ ఫొటోను షేర్ చేశారు. శతకోటి కష్టాలకు అనంతకోటి ఉపాయాలంటే ఇదే.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *