వాహ్.. సర్కారు బడి

సీఎస్ఆర్ నిధులతో కార్పొరేట్ పాఠశాలలకు ధీటుగా అన్ని హంగులతో నిర్మించిన ప్రభుత్వ బాలికల ఉన్నత పాఠశాల భవనం ఇది. తరగతి గదులు, కంప్యూటర్ ల్యాబ్, గ్రౌండ్ విద్యార్థులను ఆకట్టుకొనేలా ఉన్నాయి. ఇది సిరిసిల్ల పట్టణంలోనిది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *